Logo Dorpsquiz Kerkdriel

Reglement

 
 1. Algemeen
 • De Dorpsquiz Kerkdriel is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de Dorpsquiz Kerkdriel is in handen van Stichting Dorpsquiz Kerkdriel, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de Dorpsquiz Kerkdriel, waaronder dit reglement.
 
 1. Teams
 • Een team bestaat uit minimaal twee personen van minimaal 18 jaar. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen.
 • Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Kerkdriel en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Kerkdriel en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dorpsquiz Kerkdriel deel te nemen.
 
 1. Inschrijven
 • Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Dorpsquiz Kerkdriel, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Dorpsquiz Kerkdriel.
 • De kosten voor deelname aan de Dorpsquiz Kerkdriel bedragen € 30,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Van dit bedrag zullen wij € 10,00 per deelnemend team doneren aan Stichting Challenge4life. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie het inschrijfgeld heeft ontvangen.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 
 1. Deelnemen
 • Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een uitnodiging voor de quizavond.
 • De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Dorpsquiz Kerkdriel zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizdag.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
 
 1. Puntentoekenning en uitslag
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Dorpsquiz Kerkdriel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De bekendmaking van de uitslag van de Dorpsquiz Kerkdriel wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Dorpsquiz Kerkdriel is bindend en staat niet ter discussie.
 
 1. Prijzen
 • De organisatie stelt jaarlijks prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt ook de Kerkdrielse Dorpsquiz Wisseltrofee uitgereikt.
 • Als een team de Kerkdrielse Dorpsquiz Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.
 
 1. Algemeen
 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz Kerkdriel.
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 • Deelnemers aan de Dorpsquiz Kerkdriel gaan akkoord met het maken en gebruiken van beeldopnamen voor de website, social media en dergelijke. Als iemand hier bezwaar tegen heeft dan moet hij of zij dat aangeven bij de organisatie.

 
Dorpsquiz Kerkdriel